Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220 Α’ /19.11.2021) με τίτλο: «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Δείτε το Ν.4858/2021 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin