Ενημέρωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin