Περί ορθότητας υπεύθυνων δηλώσεων. (Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.5400Φ.704.1/21.9.2021 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας)

Δείτε το Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.5400Φ.704.1/21.9.2021 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin