Διοικούσα Επιτροπή

Σύνθεση Προεδρείου
Πρόεδρος: ΤΣΙΩΛΗ Χαρίκλεια, (Νομός Αρκαδίας)
Αντιπρόεδρος: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, (Νομός Μεσσηνίας)
Γεν. Γραμματέας: ΒΕΡΟΥΤΗΣ Βασίλειος, (Νομός Λακωνίας)

Μέλη
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Λάμπρος, (Νομός Αργολίδας)
ΜΠΟΥΡΑΣ Ιωάννης, (Νομός Μεσσηνίας)
ΜΩΡΑΚΕΑ Κυριακή, (Νομός Μεσσηνίας)
ΣΑΣΣΑΛΟΣ Ιωάννης, (Νομός Αρκαδίας)
ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος, (Νομός Αργολίδας)
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Παύλος, (Νομός Κορινθίας)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin