“ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”

 

Εισήγηση προς τον Πρόεδρο κ. Κων/νο Σπηλιόπουλο και προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου με θέμα: «Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”». (19-3-2018)

 

Επιστολή προς τον Πρόεδρο κ. Κων/νο Σπηλιόπουλο και προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου με θέμα: «Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”». (19-3-2018)

 

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». (12-3-2018)

 

Επιστολή προς τον Πρόεδρο κ. Κων/νο Σπηλιόπουλο και προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου με θέμα: «Προτάσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου για την Τροποποίηση του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε.». (24-10-2017)

 

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου κ. Κων/νο Σπηλιόπουλο με θέμα: «Μόνιμες Επιτροπές Νομαρχιακών Επιτροπών (Ν.Ε.) Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου θητείας 2017-2019». (14-6-2017)

 

Εισήγηση με θέμα: Μόνιμες Επιτροπές Νομαρχιακών Επιτροπών (Ν.Ε.) Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. Πελοποννήσου θητείας 2017-2019″. (14-6-2017)

 

Τρόπος Διοίκησης του Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου από τις Παρατάξεις ΔΚΜ και ΕΛΕΜ. (14-11-2016)

 

Προτάσεις – Θέσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου. (9-11-2016)

 

Απολογισμός της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου στην Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 2014 – 2016. (4-11-2016)

 

Επιστολή στο ΤΕΕ Πελοποννήσου (10-11-2015) με θέμα: “Απομάκρυνση κ. Δημήτρη Τροχάτου από την παράταξη της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου”

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (14-3-2014)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (11-3-2014)

 

Έντυπο με προτάσεις ενόψει των εκλογών ΤΕΕ την Κυριακή 24 Νοέμβρη 2013

 

ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ : “ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ”

 

ΤΜΗΜΑ N. ΛΑΚΩΝΙΑΣ : “ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2013. Προτάσεις για τη δράση του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Πελοποννήσου”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »