Σεμινάριο με θέμα : «Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων». Από 18.5.2016 έως 2.6.2016

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια, στην Τρίπολη Τετάρτη 18.5.2016 & Παρασκευή 20.5.2016, στη Σπάρτη Δευτέρα 23.5.2016 & Τετάρτη 25.5.2016, στην Καλαμάτα Τρίτη 24.5.2016 & Πέμπτη 26.5.2016, στην Κόρινθο Δευτέρα 30.5.2016 & Τετάρτη 1.6.2016 και στο Ναύπλιο Τρίτη 31.5.2016 & Πέμπτη 2.6.2016, (Πρόσκληση).

Στο σεμινάριο έγινε εκτενής αναφορά στην υποχρεωτική ύλη των εξετάσεων μονίμων επιθεωρητών κτηρίων, παραπομπές στις ισχύουσες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και παραδείγματα εκπόνησης ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων και έκδοσης Π.Ε.Α.

Από το σεμινάριο στην Τρίπολη
Από το σεμινάριο στο Ναύπλιο
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Κόρινθο
Από το σεμινάριο στη Σπάρτη

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin