Σεμινάριο με θέμα : «Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων». Από 18.5.2016 έως 2.6.2016

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια, στην Τρίπολη Τετάρτη 18.5.2016 & Παρασκευή 20.5.2016, στη Σπάρτη Δευτέρα 23.5.2016 & Τετάρτη 25.5.2016, στην Καλαμάτα Τρίτη 24.5.2016 & Πέμπτη 26.5.2016, στην Κόρινθο Δευτέρα 30.5.2016 & Τετάρτη 1.6.2016 και στο Ναύπλιο Τρίτη 31.5.2016 & Πέμπτη 2.6.2016, (Πρόσκληση).

Στο σεμινάριο έγινε εκτενής αναφορά στην υποχρεωτική ύλη των εξετάσεων μονίμων επιθεωρητών κτηρίων, παραπομπές στις ισχύουσες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και παραδείγματα εκπόνησης ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων και έκδοσης Π.Ε.Α.

Από το σεμινάριο στην Τρίπολη
Από το σεμινάριο στο Ναύπλιο
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Κόρινθο
Από το σεμινάριο στη Σπάρτη

 

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »