ΥΠΕΝ: Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.2.2016 «Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”» – Ορθή Επανάληψη στις 22.4.2016

  • Δείτε την αρχική εγκύκλιο εδώ
  • Το ΥΠΕΝ εξέδωσε διορθωμένη την εγκύκλιο (Ορθή Επανάληψη) στις 22.4.2016. Οι διορθώσεις ουσιαστικά αφορούν στη διαγραφή της παραγράφου περί μεταβατικού διαστήματος έκδοσης και συμπλήρωσης ΠΕΑ και στη διόρθωση της ημερομηνίας για τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin