Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε κείμενο που αφορά το ασφαλιστικό των Μηχανικών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin