Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 4ης Έκδοσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 19.8.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 19.8.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin