Ψήφισμα για την προστασία του Δασικού πλούτου της Χώρας.

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές που πλήττουν τη Χώρα μας, το ΤΕΕ Πελοποννήσου δηλώνει :

• Θεωρεί πολύτιμο αγαθό το δάσος και γενικά της δασικές εκτάσεις.

• Εκτιμά ότι, αν έως τώρα δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη η κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης και πυροδεξαμενών για την προστασία του δάσους, σήμερα η ανάγκη καθίσταται επιτακτική ιδιαίτερα για το αστικό και περιαστικό πράσινο με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Στις περιοχές που επλήγησαν και είναι υπό αναδάσωση, το δίκτυο άρδευσης να σχεδιαστεί και ως πυροσβεστικό δίκτυο.

• Να επισπευσθεί η ένταξη των περιοχών στο Εθνικό Κτηματολόγιο και να αποπερατωθούν άμεσα οι Δασικοί χάρτες ώστε να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και οι αμφισβητούμενες εκτάσεις.

• Απαιτούμε ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν Δημόσιες και Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις και εκτάσεις βοσκοτόπων. Η ρύθμιση αυτή, να συμπεριληφθεί στα υπό εκπόνηση ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ καθορίζοντας και όρους (μη) δόμησης (στάνες, αγροτικές αποθήκες, κλπ)

• Να ληφθεί μέριμνα :

α) αντιπλημμυρικής προστασίας των οικισμών, ειδικά αυτών που γειτνιάζουν με τις καμένες περιοχές

β) κατασκευής ξυλοφραγμάτων για την προστασία της διάβρωσης του εδάφους και αποφυγής κατολισθήσεων με τις βροχές.

– Ζητάμε από την Πολιτεία :

α) Να σταματήσει κάθε διαδικασία για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος που αφορά τα δάση.

β) Να συντομεύσει η ολοκλήρωση και η θεσμοθέτηση με την έκδοση σχετικών ΦΕΚ των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και τους ορεινούς όγκους της περιφέρειάς Πελοποννήσου (Μαινάλου, Ταϋγέτου, Πάρνωνα, Ζήριας κλπ)

γ) Να απασχολήσει επιτέλους όλα τα κόμματα για τη σύντομη σταδιακή δρομολόγηση για την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.

– Να ενισχυθεί άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα με προσωπικό εξειδικευμένο καθώς και με μέσα πρόληψης και καταστολής και να αρθούν άμεσα οι Διοικητικές αδυναμίες και πιθανές συγχύσεις που προκύπτουν.

– Να γίνει άμεσα αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου των Δασαρχείων σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του Σώματος της Αγροφυλακής.

Το ΤΕΕ αρωγός στην Πολιτεία και με σεβασμό στο Περιβάλλον και τους Νόμους θα συμβάλλει ουσιαστικά στα θέματα αυτά, μελετώντας και προτείνοντας στην Πολιτεία γενικότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Τρίπολη 23-07-2007

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin