Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως και 31.12.2022. (Άρθρο 74 του Ν.4821/2021)

Δείτε το άρθρο 74 του Ν.4821/2021 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin