Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3545/3.8.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28.7.2021 του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄3545/3.8.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin