Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες. (Ανακοίνωση 6.7.2021 του ΟΑΕΔ)

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin