Τροποποίηση της Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχής Π.Ε. Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.89928/27.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.89928/27.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin