Σημαντική ενημέρωση για την αναβάθμιση του «e-Άδειες» σύμφωνα με το Ν.4759/2020 (ενημέρωση Μηχανικών για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεών τους – προθεσμίες). (Ανακοίνωση 18.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Δείτε την Ανακοίνωση 18.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin