Προσθήκη πεδίου στην καταχώριση ιδιοκτησιών. (Ανακοίνωση 11.5.2021 στην ιστοσελίδα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ” του ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 11.5.2021 στην ιστοσελίδα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ” του ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin