Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15.4.2021 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15.4.2021 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin