Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.89943/2.4.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.89943/2.4.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin