Δείτε τη Διαδικτυακή Συζήτηση για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό – και το Νέο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. (Ανακοίνωση 7.4.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 7.4.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin