Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄179), όπως ισχύει. (Απόφαση Α.1072/26.3.20212021 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1253/31.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Α.1072/26.3.2021 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1253/31.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin