Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάρτιο 2021. (Απόφαση Αριθμ.Α.1063/22.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1156/24.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1063/22.3.2021 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1156/24.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin