Παράταση των προθεσμιών ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013. (Εγκύκλιος Ε.2062/23.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2062/23.3.2021 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin