Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. (ΚΥΑ Αριθμ.18440/10.3.2021 – ΦΕΚ Β΄961/11.3.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.18440/10.3.2021 (ΦΕΚ Β΄961/11.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin