Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1052/11.3.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄962/11.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1052/11.3.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄962/11.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin