Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1035/23.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄797/1.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1035/23.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄797/1.3.2021) και τα σχετικά Παραρτήματα και Έντυπα εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin