Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε11. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin