Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin