Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.1248/25.2.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.1248/25.2.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin