Πρόσκληση για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.24101/25.2.20212021 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄757/25.2.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.24101/25.2.20212021 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄757/25.2.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin