Ενίσχυση 400 ευρώ: νέα κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων προς το Υπουργείο Εργασίας. (Ανακοίνωση 11.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 11.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin