Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), για το έτος 2021. (Απόφαση Αριθμ.3310/Δ1.933/25.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄241/25.1.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.3310/Δ1.933/25.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄241/25.1.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin