Παράταση ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄90). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.5004/22.1.2021 – ΦΕΚ Β΄189/23.1.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.5004/22.1.2021 (ΦΕΚ Β΄189/23.1.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin