Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Ανακοίνωση 26.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Δείτε την Ανακοίνωση 26.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας εδώ

Δείτε τη σχετική Απόφαση Αρ.Πρωτ.12485/22.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin