Θέσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το νέο φορολογικό νόμο.

Στις 26.9.2008 το Τμήμα απέστειλε στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη τις θέσεις του για το νέο φορολογικό νόμο.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη αναφέρει:

κ. Υπουργέ,

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Πελοποννήσου εκφράζει την αντίθεσή της στα νέα φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης όπως ψηφίστηκαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τον κλάδο των μηχανικών αναφέρουμε τα παρακάτω :

Είναι γνωστό σε όλους ότι, οι διπλωματούχοι μηχανικοί μελετητές ή επιβλέποντες από τις συνθήκες και διαδικασίες που επικρατούν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, δεν μπορούν να κρύψουν το ύψος των αμοιβών τους, είτε εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και φορολογούνται γι’ αυτές. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματα που με βάση συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ. κώδικας αμοιβών μηχανικών), αποκτούν και τα οποία γίνονται φανερά στο κράτος καθώς οι αμοιβές τους κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η προκαταβολή φόρου στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν φοροδιαφεύγουν. Επιπλέον το Κεντρικό ΤΕΕ, εδώ και περίπου δυο χρόνια, δημιούργησε ένα μηχανισμό προελέγχου των αμοιβών των μελετών των ιδιωτικών έργων, με τον οποίο εμμέσως, πλην σαφώς, ελέγχεται και αυτή η παράμετρος.

Τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει σημαντική μείωση στη εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με αποτέλεσμα χιλιάδες μηχανικοί να υποαπασχολούνται. Η καθίζηση αυτή στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση του αριθμού των νέων μηχανικών, είναι μοιραίο να επιφέρει υποαπασχόληση και μείωση των εισοδημάτων τους, πραγματικότητα την οποία γνωρίζει και το Υπουργείο Οικονομίας. Με την πρόσθετη φορολόγηση των διπλωματούχων μηχανικών, την κατάργηση των αφορολόγητων ορίων καθώς και άλλες επίμαχες διατάξεις που επιβάλλει το Υπουργείο με το νέο νόμο, θα μειωθεί άμεσα και σοβαρά το ήδη συρρικνωμένο και πενιχρό από την υποαπασχόληση αλλά και την πρόσφατη μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, εισόδημα των μηχανικών.

Σοβαρότερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος κυρίως νέων μηχανικών, οι οποίοι εμφανίζονται στα «χαρτιά» ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όμως πρόκειται στην πραγματικότητα για τους πλέον χαμηλόμισθους, που εργάζονται σε τεχνικά γραφεία, τεχνικές εταιρίες ή και στο δημόσιο, με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Τελούν δηλαδή υπό ένα απαράδεκτο καθεστώς που τα τελευταία χρόνια τείνει να συνιστά τον κανόνα. Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους και κυρίως στο Υπουργείο Οικονομίας, ότι στη σύγχρονη εποχή οι μηχανικοί δεν μπορούν να έχουν έναν και μόνο εργοδότη.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση, να επανεξετάσει τις διατάξεις που πλήττουν ευθέως τον κλάδο μας και να προχωρήσει άμεσα στην τροποποιήσει ή και κατάργηση τους, ώστε να απαλλαγεί το επάγγελμα του μηχανικού από νέα οικονομικά πλήγματα που δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για ένα κλάδο που φορολογείται με σκληρότερα κριτήρια από τους υπόλοιπους, ενώ το έργο τους είναι κοινωνικά αποδεκτό. Ακόμη και οι υποτιθέμενες «διορθώσεις» που έγιναν γνωστές την τελευταία στιγμή, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin