Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γ.Γ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1002/31.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄20/8.1.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1002/31.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄20/8.1.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin