Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του Ν.4738/2020 (Α΄207). (Απόφαση Αριθμ.Α.1007/18.1.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄138/20.1.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1007/18.1.2021 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄138/20.1.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin