Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του Ν.4764/2020 (Α΄256/23.12.2020) – Μετάθεση της έναρξης ισχύος των άρθρων 1-265 του Ν.4738/2020 (“Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α΄207). (Εγκύκλιος Ε.2012/15.1.2021 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2012/15.1.2021 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin