Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του Ν.4764/2020 (Α΄256). (Εγκύκλιος Ε.2010/15.1.2021 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2010/15.1.2021 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin