Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.148348ΕΞ2020/28.12.2020 του Υπ. Οικονομικών και του Αν. Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5825/30.12.2020)

Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.148348ΕΞ2020/28.12.2020 του Υπ. Οικονομικών και του Αν. Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄5825/30.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin