α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170), ενημερωμένης έως το Ν.4764/2020 (A΄256/23.12.2020) και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους, ενημερωμένου έως 31.12.2020. (Εγκύκλιος Ε.2211/30.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2211/30.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin