Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές και κάρτες πληρωμών. (Απόφαση Αριθμ.Α.1289/22.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5855/31.12.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1289/22.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄5855/31.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin