Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του Ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στη ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού του Ν.4469/2017. (Εγκύκλιος Ε.2209/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2209/24.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το άρθρο 291 του Ν.4738/2020 (Α΄207) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin