Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 15 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201), για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων. (Εγκύκλιος Ε.2205/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2205/24.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin