Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του Ν.4646/2019 (Α΄201) και του άρθρου 8 του Ν.4710/2020 (Α΄142). (Εγκύκλιος Ε.2206/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2206/24.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το άρθρο 24 του Ν.4172/2013 (Α΄167) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin