Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 298 του Ν.4738/2020 (Α΄207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 (Α΄167) από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. (Εγκύκλιος Ε.2204/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2204/24.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το άρθρο 298 του Ν.4738/2020 (Α΄207) εδώ

Δείτε το άρθρο 43Α του Ν.4172/2013 (Α΄167) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin