Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως 1.9.2021. (Άρθρο 144 του Νόμου 4764/2020 – ΦΕΚ Α΄256/23.12.2020)

Δείτε το άρθρο 144 του Νόμου 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256/23.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin