Στις Δηλώσεις ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α-Φάση και Β-Φάση προστέθηκε το έτος. Πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αλλαγές στα σχετικά αρχεία (.xsd). (Ανακοίνωση 23.12.2020 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Δείτε την Ανακοίνωση 23.12.2020 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin