Η απόφαση για την επαγγελματική ισοδυναμία των αποφοίτων κολεγίων. (Άρθρο 164 του Ν.4763/2020 – ΦΕΚ Α΄254/21.12.2020)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, οι οποίες εντάχθηκαν στο Ν.4763/2020 “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958… και άλλες διατάξεις”, προκαλώντας την έντονη αντίδραση επαγγελματικών κλάδων μεταξύ των οποίων και αυτού των Μηχανικών.

Δείτε το επίμαχο άρθρο 164 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ Α΄254/21.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin