Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21.12.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin