Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.51083/2612/11.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5515/16.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.51083/2612/11.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5515/16.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin